اظهارنامه مالیات

✅ ۲۱ اقدام مهم زیرساختی برای افزایش امنیت اظهارنامه مالیات

🔹 تطبیق گروه فعالیت با سامانه خرید و فروش فصلی
🔸 به روز بودن مصوبه اندوخته قانونی و احتیاطی هیات مدیره
🔹 آنالیز کامل حجم فروش اینکه آیا واقعا بهای تمام شده و کسر از فروش با درصد سود قابل توجیه است
🔸 جداسازی سود بانکی از سایر درآمدها
🔹 تخصیص کامل سود و ایجاد ذخیره مالیات
🔸 محور بندی موجودی ها از ابتدای دوره + خرید – فروش تا پایان دوره
🔹 تطبیق کامل لیست بیمه با هزینه ثبت شده در حقوق
🔸 ثبت اصلاحی مالیاتهای جامانده مانند تکلیفی و اجاره و ….
🔹 کنترل کامل جدول استهلاک و محاسبات مربوط به آن طبق ارزش دفتری
🔸 تطبیق ۴ دوره مالیات و عوارض ارزش افزوده با کدینگ سیستم حسابداری
🔹 کنترل پایش ارزش افزوده (تسویه در پایان هر دوره)
🔸 کنترل تمامی قبض های مالیاتی پرداختی در طول سال مالی جهت کسر از میزان مالیات محاسبه شده
🔹 کنترل اظهارنامه دوم که منظور گزارش صورت معاملات فصلی است چون در هر دوره مجدد اظهار میگردد
🔸 گرفتن تاییدیه از بدهکاران
🔹 گرفتن تاییدیه از بستانکاران
🔸 اقدام برای امضا الکترونیک حداقل یک ماه قبل از ارسال
🔹 برطرف کردن مغایرت نرم افزارحسابداری با صورتهای مالی اساسی

 

مالیات ابرازی
        مالیات تشخیصی
                مالیات قطعی
                         مالیات تادیه شده
                                  ذخیره مالیات
                                         پیش پرداخت مالیات

 

۱⃣-مالیات ابرازی: البته سودابرازی است که ما در اظهارنامه عملکرد ابراز می کنیم و بر اساس آن ۲۵% مالیات پرداخت می نمائیم.

۲⃣-مالیات تشخیصی:مالیاتی است که واحد مالیاتی براساس رسیدگی به دفاتر بر آورد نموده و برگ تشخیص کشیده و به شرکت جهت پرداخت یا اعتراض ارسال می کند.

۳⃣-مالیات قطعی: مالیاتی است که بعد از برگ تشخیص و عدم اعتراض ما یا اعتراض ما و رفتن به کمیسیون که احتمالا شاید مبلغی تقلیل یابد قطعی شده و برگ قطعی صادر و طی مهلت باید پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شود.

۴⃣-مالیات تادیه شده: معنی این لغت یعنی مالیات پرداخت شده

۵⃣-ذخیره مالیات: مبلغی است که بر اساس مالیات ابرازی محاسبه کرده و ذخیره می گیریم در واقع ۲۵% سود جاری البته دیگر از کلمه ذخیره مالیات استفاده نمیکنیم و تحت عنوان مالیات پرداختنی میباشد.

۶-پیش پرداخت مالیات: وجوهی است که بابت مالیاتهای تکلیفی که شرکتها از ما کم می کنند و یا وجوهی که طی توافق و مذاکره قبل از قطعی شدن مالیات به دارائی پرداخت می نمائیم.

جواد جعفری

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*