پرسش و پاسخ مالیاتی ۱

🌕 سوال:
📝 آیا بخشی از هزینه های اداری شرکت اصلی که همه ساله به عنوان هزینه های دفتر مرکزی به کلیه شعب در سراسر جهان (از جمله شعبه ایران ) شارژ می شود و مستندات لازم از جمله نحوه تخصیص و محاسبات و توجیهات لازم مبنی بر اینکه برای ایجاد درآمد می بایست انجام شود را دارا و مورد تائید حسابرس شرکت اصلی نیز هست.
🔸۱- جزء هزینه های قابل قبول بوده؟
🔸۲- آیا این هزینه ها مشمول مالیات تکلیفی می باشد؟
🔸۳- آیا شعبه ایران مشمول قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می باشد؟

🌑 پاسخ:
📝۱- با توجه به صدر ماده ۱۴۷ و بند یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه
هزینه های مزبور مرتبط با کسب درآمد شعبه بوده و نوعاً جزء هزینه های قابل قبول باشد،با
رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول، هزینه های مزبور قابل قبول
می باشد.
📝 ۲- نظر باینکه طبق توضیحات ارائه شده هزینه های منظور شده به حساب شعبه ایران ، تسهیم
هزینه های شرکت اصلی و مرتبط با کسب در آمد شعبه بوده و درآمد شرکت اصلی نیست،
مشمول مالیات تکلیفی نمی باشد.
📝 ۳- شعبه مشمول قانون اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف می باشد.

 

🌕 سوال:

📝 آیا بن کالای اساسی شامل مالیات می باشد؟

🌑 جواب:
📝 نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا و … سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ یاد آور می گردد بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحیه ۱۵/۸/۸۴ آن ه کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود .

 

🌕 سوال:
📝 آیا وجوه نقد دریافتی از بابت ارائه خدمات (بازرسی کالا ) توسط شعبه ایرانی یک شرکت خارجی مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود؟

🌑 جواب:
📝 نظر باینکه خدمات ارائه شده از مصادیق خدمات کارشناسی و موارد احصاء شده در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، مشمول کسر ۵% مالیات علی الحساب پیش بینی شده در ماده مزبور می باشد.

 

🌕 سوال:
📝 آیا در زمان پرداخت صورتحساب به شعبه خارج از ایران یک شرکت خارجی، شعبه ایران می بایست ۵% مالیات تکلیفی را کسر نماید؟

🌑 جواب:
📝 پرداخت های انجام شده توسط شعبه ایران به شعبه خارج از کشور با توجه به اینکه کار در خارج از کشور انجام می شود و از حیطه مقررات مالیاتی ایران خارج است مشمول مالیات نمی باشد.

 

ادامه سوالات

جواد جعفری

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*