پرسش و پاسخ مالیاتی ۲

 پرسش و پاسخ مالیاتی

سوال:
 انتقال دارائی هایی از جمله زمین، ساختمان ماشین آلات و …… از شرکت اصلی به شرکت فرعی (مالکیت ۱۰۰ %) با چه قیمتی انجام می گردد؟ آیا این انتقال با توجه به تعلق مالکیت ۱۰۰ درصد واحد فرعی به شرکت اصلی مشول پرداخت مالیات است؟

 جواب:
الف – انتقال دارائی های مورد اشاره مشمول مالیات است. مالیات مربوط به زمین، ساختمان صرف نظر از مبلغ مورد معامله بر اساس ارزش معاملاتی و نرخ های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در زمان انتقال ملک محاسبه و اخذ می شود. در مورد سایر دارائیها چنانچه مبلغ مورد معامله ثبت شده در دفاتر بیش از ارزش دفتری دارائیهای انتقالی باشد، مازاد در تعیین درآمد مشول مالیات شرکت لحاظ خواهد شد.
ب- معاملات بین شرکت های اصلی و فرعی از جمله انتقال دارائیها م یبایست در چارچوب استانداردهای حسابداری به ویژه استاندارد حسابداری شماره ۱۲ ، با عنوان ” افشای اطلاعات اشخاص وابسته” صورت گرفته و به نحو مناسب در صورتهای مالی افشاء گردد.

 

 سوال:
 چگونه فاکتورهای ارایه شده توسط شرکتهای کد فروش (کاغذی) را شناسایی نماییم؟

 جواب:
با مراجعه به سایت https://www.evat.ir سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده (سیما)- بخش فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت حساب غیر واقعی، می توان لیست شرکت های کد فروش (کاغذی) را کنترل نمود.

منظور از شرکت های کد فروش، شرکت هایی می باشند که اگر چه در سامانه ارزش افزوده ثبت نام نموده اند، اما به دلیل صدور صورتحساب های غیر واقعی توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی شده اند و در لیست مودیان فاقد اعتبار قرار گرفته اند.

 

 سوال:
 مبنای محاسبه حق سنوات خدمت فقط حقوق است یا مجموع حقوق و اضافه کار ثابت یا هر گونه حق مدیریت یا هر گونه پرداخت دیگری در مبنای محاسبه حق سنوات دخیل می باشد؟

 جواب:
ماخذ محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات) موضوع ماده (۲۴) قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت و کلیه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که برای ترمیم مزد پرداخت می شود مانند حق جذب، حق سرپرستی، فوق العاده مدیریت و … می باشد و در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل ، مزد مبنا(مثل مزد شغل،حق پست ،رتبه،مزد سنوات و…) ملاک می باشد.

 

 سوال:
 مبنای محاسبه درآمد اجاره ملک چگونه می باشد؟

 پاسخ:
بر اساس ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم:

 ماده۵۴- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده(۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

 اما در این خصوص یک استثنا وجود دارد، بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم:

 تبصره۱- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

 پ.ن: اگر مستاجر یکی از ” وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی ” باشد، اجاره ایی که مستاجر در دفاتر خود ثبت نموده است ملاک محاسبه درامد اجاره برای مالک است حتی اگر رقم اجاره کمتر از ۸۰ % ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد.

جواد جعفری

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*