مرجع فایل های حسابداری

اکسل استهلاک و جمع داری اموال

اکسل استهلاک و جمع داری اموال

تقریبا در تمام شرکت ها حسابداران با محاسبه استهلاک و مبحث جمعداری اموال سرو کار دارند و در اکثر شرکت ها به دلیل نبود سیستم استهلاکات و جمعداری اموال،محاسبات استهلاک به صورت دستی انجام می گیرد که وقتی زیادی را از حسابداران می گیرد،از این رو این سایت اقدام به طراحی و ارائه اکسل هوشمند استهلاک و جمعداری اموال نموده برنامه اکسل هوشمند استهلاک و جمعداری اموال مطابق استانداردهای حسابداری ایران طراحی شده و محاسبه استهلاک را به صورت دقیق برای سال های مختلف محاسبه می کند از دیگر امکانات این برنامه جمعداری اموال می باشد که گزارشات کاملی از دارایی های موجود،دارایی های مستقر شده در قسمت های مختلف و دارایی های که نزد اشخاص می باشد را ارائه می دهد.

امکانات اکسل استهلاک و جمعداری اموال

۱_امکان تعریف گروه دارایی ها
۲-محاسبه استهلاک دقیق طبق استاندارد های حسابداری
۳-امکان تعریف تحویل گیرنده دارایی ها
۴-گزارشات جامع هزینه استهلاک مربوط به هر سال
۵-گزارشات مربوط به اشخاص تحویل گیرنده دارایی

برنامه اکسل استهلاک و جمعداری اموال تمام امکانات یک سیستم جمع داری اموال را دارا می باشد و صرف هزینه اندک می توانید از یک سیستم جامع جمعداری اموال و استهلاکات برخوردار شوید.

توجه:شما عزیزان با خرید اکسل استهلاک و جمع داری اموال از پشتیبانی دائمی آن برخوردار خواهید شد،و ما را در بهبود برنامه یاری خواهید نمود.