مرجع فایل های حسابداری

اکسل هوشمند خزانه داری چک

17%

اکسل خزانه داری چک

برای ثبت و نگهداری چکهای دریافتنی و پرداختنی آن دسته از شرکت های که از سیستم خزانه داری بی بهره اند طراحی و تولید شده است.و به منظور استفاده تمام افراد حتی افرادی که دانش حسابداری ندارند این برنامه به گونه ای ساده و قابل فهم طراحی شده تا همه عزیزانی که نیاز به استفاده از این برنامه را دارند بتوانند از آن استفاده نمایند.

امکانات  اکسل خزانه داری چک

  • ثبت و نگهداری چکهای دریافتنی
  • ثبت گردش چکهای دریافتنی(وصول،خرج چک،استرداد چک)
  • ثبت گردش چکهای پرداختنی(پاس،برگشت،استرداد چک)
  • گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی در یک محدوده زمانی خاص
  • گزارش اسناد به تفکیک چکهای دریافتنی و پرداختنی
  • گزارش اسناد پرداختنی به تفکیک بانک صادر کننده چک و گزارش اسناد دریافتنی به تفکیک شخص پرداخت کننده چک
  • ارائه جمع کل چکهای دریافتنی و پرداختنی وصول نشده و پاس نشده
  • و سایر گزارشات متنوع دیگر

راهنمای استفاده از اکسل هوشمند خزانه داری چک

۱٫تعریف بانکها و اشخاص

۱-۱٫تعریف بانکها

۲-۱-۱٫ نام بانک(صدور چک).در این قسمت باید بانک های که دارای دسته چک می باشند تعریف نمایید

۳-۱-۱٫نام بانک(واگذاری چک).در این قسمت باید بانکها یا اشخاصی که چکهای دریافتنی نزد آنها نگهداری می شود تعریف نمایید.

۲-۱٫تعریف اشخاص

۱-۲-۱٫پرداخت کنندگان چک.در این قسمت باید اشخاصی که از آنها چک دریافت می شود تعریف نمایید.

۲-۲-۱٫دریافت کنندگان چک.در این قسمت باید اشخاصی را که به آنها چک پرداخت می کنیم تعریف شود.

 

۲٫ثبت چک.

در این قسمت باید چکهای دریافتنی و پرداختنی را وارد نمایید.

نوع سند.درچکهای دریافتنی باید گزینه دریافتنی و در مورد چکهای پرداختنی باید گزینه پرداختنی را انتخاب نمود.

 

۳٫گردش اسناد دریافتنی.

در این قسمت برای چکهای دریافتنی سه حالت متصور می باشد(وصول،خرج چک،استرداد چک)

در این قسمت کافیست پس از ورود تاریخ گردش چک،شماره چک را از لیست کشوی در ستون شماره چک انتخاب و در ستون وضعیت چک نوع گردش را انتخاب نمایید.