مرجع فایل های حسابداری

بسته آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

100%

آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

این بسته حاوی هفت فایل pdf آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است که مورد استفاده تهیه کنندگان و تحلیل گران مالی شرکتها و سازمانها و دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت مالی می باشد .

در این راستا یک نرم افزار به عنوان یک برنامه آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اکسل جهت محاسبه شاخص های ارزیابی صورتهای مالی در حوزه انواع شرکتها ، موسسات عمومی و دولتی طراحی شده است به طوریکه این قدرت را در اختیار برنامه ریزان ، مدیران و اشخاص ذینفع قرار داده تا عملکرد مالی بنگاه ها را رصد نموده و نسبتهای صورتهای مالی در اکسل را محاسبه کرده و منافع خود و شرکتها را حفظ نمایند.

برای دریافت نرم افزار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اکسل کلیک نمایید .