مرجع فایل های حسابداری

بسته آموزشی حقوق و دستمزد

100%

بسته  آموزشی حقوق و دستمزد :

بسته آموزشی حقوق و دستمزد حاوی ۳۶ عدد فایل در قالب فرمتهای  word ، excel ، pdf به شرح موضوعات زیر می باشد .

۱- فایل pdf  آموزش کلاس مجازی صفر تا صد حقوق و دستمزد.

۲-فایل pdf  آموزش حسابداری حقوق و دستمزد .

۳- فایل pdf  آموزش جزوه حقوق و دستمزد .

۴- فایل pdf  آموزش مفاهیم حقوق و دستمزد .

۵- فایل pdf  آموزش فرمول های حقوق و دستمزد .

۶- فایل pdf  مقاله حقوق و دستمزد .

۷- فایل pdf  بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۹۷ .

۸- فایلهای pdf  مزایای مشمول و غیر مشمول.

۹- فایلهای pdf  آیین نامه های حقوق و دستمزد.

۱۰-فایلهای pdf بخشنامه های حقوق و دستمزد.

۱۱- فرم های خام حقوق و دستمزد در قالب فایل های word

۱۲ – اکسل محاسبه حقوق و دستمزد .

۱۳ – اکسل محاسبه کارکرد و مرخصی ، محاسبه مالیات حقوق و دستمزد ، ساعات حضور غیاب ، ساعات ورود و خروج ، مزایای پایان خدمت ، عیدی و سنوات