مرجع فایل های حسابداری

پروژه سیستم حسابداری در اکسس

پروژه سیستم حسابداری در اکسس

در سیستم حسابداری در اکسس کلیه مراحل حسابداری یک شرکت خدماتی در اکسس طراحی و سطح دسترسی به فایل باز می باشد.

در سیستم حسابداری در اکسس با ثبت سند حسابداری گزارشات زیر را به شما ارائه می دهد.

پسورد فایل ۲۳۳۶ می باشد.

  • تراز کل
  • ترازنامه
  • دفتر کل
  • اسناد حسابداری
  • صورت حساب سرمایه
  • صورت حساب سودو زیان
  • گزارش کل اسناد حسابداری