کلاس مجازی صفر تا صد حسابداری

مبحث: بهای تمام شده

حسابداری صنعتی بخشی از حسابداری است که وظیفه  اندازه گیری ، ثبت و گزارشهای مربوط به اقلام بهای تمام شده را بر عهده دارد  بدین شکل که با  محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته جهت محاسبه و تعیین سود و یا زیان دوره مالی کمک میکند و از طرف دیگر با تهیه اطلاعات لازم به مدیریت شرکت در برنامه ریزی ،ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری دوره های آتی یاری می رساند.

اما بهای تمام شده به مبلغی که از طریق نقدی یا انتقال دارایی یا صدور سهام یا انجام خدمات یا ایجاد بدهی در مقابل کالا یا خدماتی که دریافت شده یا دریافت خواهد شد نامیده میشود.

محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت را هزینه یابی می گویند.

کالای ساخته شده به محصولاتی گفته می شود که پروسه تولید رو کاملا طی کردند و سالم و بدون نقص تولید شده و آماده فروش هستند .

کالای در جریان ساخت به موجودیها یا محصولاتی گفته می شود که هنوز پروسه ساخت آن به اتمام نرسیده باشد .

عوامل بهای تمام شده هم به هزینه هایی که برای تولید محصول انجام شده گفته می شود .
که شامل مواد اولیه . دستمزد و سربار است .
مواد اولیه که بهش مواد مستقیم هم می گویند همان مواد اصلی هستند که در پروسه تولید استفاده می شوند .
دستمزد مستقیم هزینه های حقوق و دستمزد کارکنانی هستند که در تولید نقش مستقیمی دارند.
سربار شامل هزینه های غیر مستقیمی می شود که برای تولید انجام شده باشند نحوه تسهیم و تقسیم سربار به دوایر مختلف تولید و نحوه تخصیص آنها به کالای ساخته شده خودش مبحث بسیار مهمی رو تشکیل می دهد .

بهای اولیه = دستمزد مستقیم + مواد مستقیم
بهای تبدیل = سربار + دستمزد مستقیم
بهای تولید = دستمزد مستقیم + مواد مستقیم + سربار

اما چند نوع هزینه در این نوع حسابداری داریم
هزینه های سرمایه ای : که دارای منافع آتی بوده
هزینه های غیر سرمایه ای : محدود به دوره جاری هستند و به دورهای آتی منتقل نمی شوند .
هزینه فرصت از دست رفته : این هزینه در واقع سود از دست رفته ایه که بعلت انتخاب یک راه ، از بین چند راه موجود دیگه از دست دادیم.
هزینه تلویحی : این هزینه در محاسبات اصلا ثبت نمی شود و پولی هم بابت آن پرداخت نمی شود ولی عملا وجود دارد و ارزش سرمایه گذاری انجام شده است .

هزینه مواد مستقیم و دستمزد مستقیم در تولید که قابل دسترس است ولی هزینه سربار در بخش تولید از سه عامل تشکیل می شود .

هزینه مواد غیر مستقیم
هزینه دستمزد غیر مستقیم
و هزینه هایی مانند سوخت و تعمیرات و بیمه و….

ادامه مطلب